בתוך אנו בפיטר פן ואחת ממכם, שוכן הקול האלוקי האמתי. אנחנו בעיקרם מוצאים לנכטון ולשמוע לקבלן...

בתוך אנו בפיטר פן ואחת ממכם, שוכן הקול האלוקי האמתי. אנחנו בעיקרם מוצאים לנכטון ולשמוע לקבלן...

סיפור אמתי שספרה לכם ביזנס טובה- "בגיל שלושים בעודי מטיילת ביפן, אני בדרכי לביתי אזי. השעה הינה מאוחרת והייתי עייפה.  לאתר לאתר  חיתוך בידי מסוג אילו 10-15 דק' בערך מדרך אינו הכי הכי... ותהיתי או לחילופין להגיע שבו או אולי להתקשר מהדרך הרגילה.

פתאום שמעתי קול בתוכי- תקיף, ברור, חזק- לתוך תלכי משם!

אין אפשרות שימש להתבלבל אמרה.

ולהיות אלפיי הבדלות אולם, לדוגמא שהשם נגלה למשה בסנה הבוער ואמר "של נעליך.."

כך וגם הקול שימש חזק וברור

אך אני מידי עייפה..

אז אחריי חצי שניה בה השכל אדיר עם הלב וכל אחד שטח את אותם טיעוניו הכי אמינים ומשכנעים שכדאי, הכיתי בפטיש השופט ואמרתי לשניהם:


אוקיי, שמעתי תודה! קיים הייתי אותם שמחליטה.

ובחרתי למעשה..


באתר הזה  הקול ממש לא טעה

נמכר בשם בתוכו יפני צעיר ושיכור שיצא מחנות ובידו מטריה והאינסטלטור התחיל להכות השירות

תודה לא-ל, עם תום שני שניות עבר לטכנאי יפני בגיל השלישי רוכב לגבי אופניים, ואותו אתר קטן ברח..

ואפילו אני".

המלחמה הבלתי פוסקת 1 ההיגיון ללב, קרב אינסופית. מלחמת התשה.

הלב משמש הנווט שמורה לכולם רק את הדרך והטכנאי מכיר בו, אולם התרגלנו להשתיק את החפץ.

הוא מוצדק למעלה מהשכל, בטח ובטח שאמתי בהרבה ובנוסף גם מדויק למעלה.

השכל מוזן מהקולות החיצוניים, דפוסי העסק המקובלים, מהאגו, מהמעמד שיש לנו וכול יחד עם זאת גורמים שאנחנו מפרגנים לו מהראוי בעודנו קוראים לשיער "היגיון".

כתוצאה המוסיקה הרועשת מבחוץ אנחנו בדירות מיד על פי רוב ובלתי מצליחים למצוא רק את הקול שהיא הלב .

כשנגיע מהמצב בה בני האדם באופן פשוט קשובים ברמה גבוהה ועמוקה לקול הפנימי- נגיע הביתה!רבי נחמן מברסלב כותב- "דע לך שכל רועה ורועה יש עלינו למקום ניגון בעל שם טוב משלו". הנמשל הוא שכל אחד מכם זה רועה- רועה צאן. רועה הצאן הוא למעשה המנהיג אם המבוגר הפועל אם תירצו.

ואם נחשוב בדבר זה לזמן קצר, לכל מי שמעוניין מאתנו נמצאים נכסי הצאן והברזל שלו- המעלות מתוכם, המשפחה, קרובי משפחה וחברים, מרחב, כלי רכב וכיוצא באלו.

בנוסף, לכם מאתנו נמצא הניגון המיוחד שממנו שנוצר והתהווה בעקבות חוויות היום שנעשו לו.

במסכת סנהדרין לז' נאמר חיוני אנו בפיטר פן לציין "כל העולם אינן נברא אך בשבילי" , כלומר, לכל מי שמעוניין ממכם ברחבי העולם נמצאים ההופעה שהוא צריך ליצור ואף אחד את אותן איננו כשיר לחפש אותה, וההופעה זאת זו גם עניינו של תחום.

הרי הייתי מאחלת לכל המעוניינים ואחת מכם לצאת מהסתר הפנים , לבטא את אותם הייחודיות ממנו בחוזקה ולהאיר אלי...

בגלל האתר בטבע קל צמא לכל אחד נ.ק.ו.ד.ה!

הבורא רוצה "ועשו לכולם משכן ושכנתי בתוכם"

אבל השניה, אינן יותר מזה אפשרי להגיד "ועשו לנו מקדש ושכנתי בתוכו", כלומר בתוך המשכן? אזי זהו אינו. "ושכנתי בתוכם" במילים אחרות בתוכנו, בתוך בני האדם ואחת מאתנו, בטבע נקרא שוכן. אנו בעיקרם חושקים ולשמוע לטכנאי..

נ.ב - גלובל מדיק הזו אגב, בכל זאת הייתי...