انکودر

انکودر

انکودر یا اینکودر یک دستگاه سنجش است که بازخورد موقعیتی را به سیستم ارائه می دهد. رمزگذارها (روتاری اینکودرها) حرکت مکانیکی یا خطی را به یک سیگنال الکتریکی تبدیل می کنند که این سیگنال های خروجی می تواند توسط برخی از انواع دستگاه های کنترل در یک سیستم کنترل حرکت، مانند شمارنده یا PLC خوانده شود. در واقع  انکودر  (Encoder) ( انواع انکودر ) یک سیگنال بازخورد ارسال کرده که می تواند برای تعیین موقعیت، شمارش، سرعت یا جهت استفاده شود. یک دستگاه کنترل می تواند از این اطلاعات برای ارسال فرمان برای یک عملکرد خاص استفاده کند. به عنوان مثال در یک جرثقیل بزرگ، روتاری اینکودرهای نصب شده بر روی محور موتور، بازخورد موقعیت یابی را ارائه می دهند تا جرثقیل بداند چه زمانی باید بار خود را برداشته یا رها کند.

انکودر وسیله ای است که می تواند حرکت مکانیکی را به سیگنال الکتریکی تبدیل کند، بنابراین اساساً انکودر یک دستگاه حسگر حرکت است. ما می توانیم از انکودرها برای اندازه گیری طول، موقعیت، سرعت یا موقعیت زاویه ای استفاده کنیم.
انتخاب اینکودر مناسب می‌تواند با آگاهی از نقش انکودرها در سیستم کنترل حرکت انجام شود.

انکودر یا اینکودر (Encoder) به طور معمول جهت تشخیص و دریافت حرکت چرخشی و خطی و تبدیل آن به صورت سیگنال دیجیتال استفاده می گردد. در واقع روتاری انکودر (Rotary Encoder) (رمز گذار) در یک چرخش از رمزگذار، یک مقدار مشخص از پالس را فراهم می کند. یک انکودر ( اینکودر یا رمز گذار افزایشی) عالی قادر است که در موقعیت و سرعت موتور برنامه های کاربردی بازخورد، که شامل برنامه های کاربردی سروو / سبک، صنعتی و یا سنگین استفاده شود.

مقایسه اینکودر افزایشی با اینکودر مطلق | اینکودر ابسولوت

نرم افزارهای تبدیل کننده ( انواع اینکودر مطلق ) افزایشی و اینکودر مطلق ( اینکودر ابسولوت ) دارای انجام وظایف مشابه، اما خروجی های متفاوت می باشد. نرم افزارهای تبدیل کننده ( انواع انکودر ابسولوت ) افزایشی پالس خروجی در هر زمان و تنها زمانی که شفت تبدیل شده است و یا هدف خطی به اینکودر منتقل شده است، را در خروجی نمایش می دهد.

برای خرید اینکودر با شماره های زیر تماس بگیرید.

33992998 21 0098
33993009 21 0098

واتس آپ : 09127701494

همچنین اینکودر (Encoder) خطی معمولا از یک نوار رمزی و یک سنسور که مقیاسهای موقعیت را خوانش می کند تشکیل شده است . انکودر (Encoder) خطی شباهت بسیاری به یک نوار اندازه گیری دارد و مقیاسهای سنجش آن عبارتند از (پالس در هر اینچ، پالس در هر میلی متر)

اطلاعات بیشتر درباره راهنمایی خرید اینکودر را از لینک آن مشاهده کنید.

اینکودرهای ابسولوت توانایی این را دارند در هر نقطه کد همان نقطه را ارسال کنند .

ادامه مقاله کاربرد اینکودر را از لینک آن مشاهده کنید.